Zgodovina objektov

Leto 1870 je s prihodom železnice v Kranj pomenilo razvoj območja ob železniški postaji. Istega leta je bila zaključena gradnja železniške postaje, ob njej pa je že prej nastalo železničarsko naselje z železniškimi delavnicami.

V obdobju do konca 2 svetovne vojne se je območje počasi razvijalo, po 2 svetovni vojni pa so se pojavili prvi skladiščni in poslovni objekti npr. objekti Kuriva, Dinosa, Agrarije.

Po letu 1955 se je pričel intenziven razvoj območja in izgradnja sodobnega skladiščno poslovnega kompleksa, ki je po svoji legi in dinamičnosti atraktiven še danes. Leta 1960 je bil zgrajen del skladišč in pisarn v objektih I, II, III, površine 15.381,36 m2. Leta 1964 je bila zaključena gradnja carinskega skladišča, ki predstavlja visokoregalno skladišče. Leta 1974 je bila zaključena gradnja skladišča V., v skupni izmeri 3.625,77 m2, ki predstavlja visokoregalno skladišče. Pasažna zgradba skupne površine 974,80 m2, ki predstavlja pisarniške prostore je bila zgrajena leta 1975. Jeklena skladišča I in II površine 1.886,5 m2 so bila zgrajena leta 1977. Na južnem delu območja se nahaja objekt transport v skupni izmeri 508,59 m2, ki predstavlja kombiniran objekt zgrajen leta 1935 in delno adaptiran leta 2008.

Leta 2017 je bil celoten kompleks v okviru stečajnega postopka prodan novim lastnikom. Kot novi lastniki smo pristopili k obsežni sanaciji degradiranega območja. V letu dni smo opravili sanacijo stojnih in elekto instalacij, ter na objektih 1, 2,3, pasažni zgradbi in skladišču V. namestili izolativni fasadni sloj in zamenjali celotno stavbno pohištvo. Z obsežno adaptacijo in umestitvijo novih vsebin je celoten kompleks na novo zaživel in poslat urbano poslovno središče s strateško lego.